Platforma TMS

Platforma TMS

Stworzenie platformy TMS dla firmy transportowej

Cel projektu: efektywna komunikacja i wymiana informacji operacyjnych pomiędzy spedytorami w zespołach rozproszonych na terenie Polski i obecnymi w siedzibie firmy, optymalizacja trasy i załadunku, skrócenie czasu przewozu i zwiększenie obrotu generowanego przez flotę własną, wzrost liczby wykonywanych zleceń, obniżenie kosztów.

Podstawową zaletą Platformy jest bardzo uproszczony sposób rejestrowania informacji o dostępnych zleceniach i wolnych pojazdach w całej firmie.

Służy ona nie tylko do planowania floty własnej, ale też floty zaprzyjaźnionych z firmą przewoźników. Wolne zlecenia, zapytania ofertowe od klientów, a także wolne pojazdy zwizualizowane na mapie umożliwiły spedytorom lepsze wykorzystanie możliwości przewozowych całej organizacji.
Rozwiązanie przyczyniło się do wzrostu efektywności oraz dało podwaliny pod współpracę między rozproszonymi zespołami (dzięki transparentności uzyskanej poprzez zastosowanie narzędzia).

Najistotniejsze w tym projekcie było to, że od samego początku jego tworzenia to spedytorzy określali zakres i sposób działania Platformy.

Wprowadzane pomysły wynikały bezpośrednio z ich doświadczeń. Praca na systemach statycznych i wymagających dużej ilości wprowadzanych informacji negatywnie odbijała się na spedycji.

Czas, który w pracy spedytora jest najistotniejszym czynnikiem wpływającym na jego efektywność, prowokował do stworzenia takiego narzędzia, które zmieniłoby proporcje pomiędzy czasem wprowadzania danych, a czasem planowania i szukania rozwiązań na wolne zlecenia i wolne pojazdy.

Zaawansowane filtrowanie na mapie z opcją zapisywania ustawień umożliwiło spedytorom tworzenie szybkiego podglądu wolnych zleceń w całej Europie lub w wybranym rejonie w określonym czasie. Pozwoliło także na szybkie znajdowanie zleceń i pojazdów w promieniu o zadanej długości od miejsca, w którym znajdowało się wolne zlecenie lub wolny pojazd.

Praca na Platformie TMS umożliwiła umiejscowienie w czasie i przestrzeni planowanych zadań przewozowych oraz dostępnych środków transportowych do ich wykonania. Wdrożenie rozwiązania w całej organizacji zakończyło się sukcesem. Cele projektu zostały osiągnięte.

Masz podobne zlecenie? Zadzwoń